ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Τρέχοντα και μελλοντικά επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΕΜΑΓΕΚ οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 19 τα ακόλουθα επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση αλλά κυρίως την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στα σχολεία:

  1. Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή (ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 5, δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20 Δεκεμβρίου 2018)
  2. Σχολική Λέσχη ανάγνωσης: βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας (ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25, δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Ιανουαρίου 2019)
  3. Η λογοτεχνία όχημα για τη μάθηση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25, δηλώσεις συμμετοχής έως τις 11 Ιανουαρίου 2019)

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.


Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Το ΕΜΑΓΕΚ, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα εκπαιδευτικών αρκετών σχολείων, πραγματοποίησε τρία επιμορφωτικά σεμινάρια:

  1. «Δημιουργική γραφή στο Δημοτικό Σχολείο» με εισηγητή τον Καθηγητή Ανδρέα Καρακίτσιο, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, 6-9 στην αιθ. 202 στον 2ο όρ. του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής
  2. «Πρώτη ανάγνωση και Γραφή» με εισηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του ΠΤΔΕ Αθανάσιο Αϊδίνη, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, 6-9 στην αιθ. 202 στον 2ο όρ. του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.
  3. «Οπτικός γραμματισμός» με εισηγήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Παπαδημητρίου, την Τρίτη 13 Μαρτίου στις 6.00 στην αιθ. 202 του Πύργου της Παιδαγωγικής.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 54 εκπαιδευτικοί. Ο σκοπός τους ήταν να τεθεί ο βασικός προβληματισμός για τα συγκεκριμένα θέματα, να λυθούν απορίες των εκπαιδευτικών και να ανταλλαχθούν ιδέες και εμπειρίες καθώς και να προγραμματιστούν, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, περαιτέρω δράσεις στους τρεις αυτούς τομείς.


Σεμινάριο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εκπονούν πτυχιακή εργασία

Το ΕΜΑΓΕΚ οργάνωσε ένα σεμινάριο 9 ωρών για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εκπονούν πτυχιακή εργασία στις 12 - 14 Μαρτίου 2018. Πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις:

  1. Έρευνα βιβλιογραφίας με την κυρία Εύα Μπουγατζέλη
  2. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι με τον κύριο Αθανάσιο Αϊδίνη
  3. Συγγραφή της εργασίας με την κυρία Βενετία Αποστολίδου

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 33 φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ οι οποίοι δήλωσαν ότι βοηθήθηκαν πολύ. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί του χρόνου βελτιωμένο.