ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μέχρι στιγμής, το ΕΜΑΓΕΚ δεν έχει δρομολογήσει την διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα την εκπαίδευση, την ανάγνωση και την γραφή.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ενημερωθείτε από την αρχική σελίδα του ιστοχώρου.