ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία του ΠΤΔΕ στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, διοργανώνει το Θερινό Σχολείο

«Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία»

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και πτυχιούχους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία εμβάθυνσης στην ανάλυση και τη συγγραφή μιας σειράς από κειμενικά/λογοτεχνικά είδη αλλά και στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων με βάση αυτά.

Το Πρόγραμμα

– είναι δια ζώσης, διάρκειας 40 ωρών, κατανεμημένων σε 5 ημέρες

– υλοποιείται από Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ

– περιλαμβάνει εκτός από εισηγήσεις και καθημερινά εργαστήρια

– αντιστοιχεί σε 3 μονάδες ECTS

– συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης

2o Θερινό Σχολείο – Ιούλιος 2020

Το 2ο Θερινό Σχολείο μόλις προκηρύχθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τους σχετικούς συνδέσμους που ακολουθούν.

Το 1ο Θερινό Σχολείο έλαβε χώρα το πενθήμερο 1-5 Ιουλίου 2019.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Για να δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.

Το 2ο Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί το πενθήμερο 6-10 Ιουλίου 2020.

Για να δείτε την σχετική προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.