ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία συμπράττει με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Έρευνας και Παιδαγωγικής Παρέμβασης του Τμήματος Εκπαίδευσης και  Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που πραγματοποιείται στη Θράκη από το 1997.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενίσχυση της μαθησιακής και γλωσσικής επίδοσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης με γνώμονα τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες.

Επιμέρους στόχοι του η μείωση της σχολικής διαρροής και η διασφάλιση της τακτικής φοίτησης αποβλέποντας στην αρμονική ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία.

Για να μεταβείτε στον ιστοχώρο, πατήστε εδώ.


Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: καταγραφή και αξιοποίησή της στην εκπαίδευση

Μεταδιδακτορική έρευνα η οποία εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του έργου «Υποτροφίες Αριστείας 2015». Στον ιστοχώρο που δημιουργήθηκε για την διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας φιλοξενείται μια βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται ελληνικοί υπερσύνδεσμοι που σχετίζονται με τη λογοτεχνία, την ανάγνωση και τη λογοτεχνική εκπαίδευση.

Για να μεταβείτε στον ιστοχώρο, πατήστε εδώ.


Μελέτη των νέων προτύπων για το ανδρικό φύλο μέσα από τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία

Ερευνητικό πρόγραμμα με υπεύθυνη τη Μένη Κανατσούλη στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών» του ΕΛΚΕ, ΑΠΘ.

Συλλογικό έργο, επιμέλεια: Μένη Κανατσούλη, Δανάη Σουλιώτη

Νέα πρότυπα για το ανδρικό φύλο μέσα από παιδικά λογοτεχνικά βιβλία. Εφαρμογή του προγράμματος σε δημοτικά σχολεία.

Γράφημα, 2015.

134 σελ.

ISBN 978-960-6865-92-3


P.IN.O.K.I.O – Pupils for INnOvation as a Key to Intercultural and social inclusiOn
(Καινοτόμες μαθητικές δραστηριότητες: το κλειδί για τη διαπολιτισμικότητα και την κοινωνική συμμετοχή)

Διετούς διάρκειας ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δομήθηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Comenius» (Δια Βίου Μάθηση) κατά τη διετία 2009 – 2011.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν η παραγωγή υλικού για την ανάπτυξη των 5 από τις 8 θεμελιώδεις και αλληλοσυνδεόμενες δεξιότητες – κλειδιά (key competences) που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο (Rec. 2006/962/EC).

Ειδικότερα αποσκοπεί στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας και κοινωνικής συνοχής, στη διαφύλαξη διαφόρων μορφών έκφρασης του πολιτισμού, στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στην κριτική αξιοποίηση υφιστάμενων γνώσεων και εμπειριών.

Η Σοφία Γαβριηλίδου ήταν υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή.

Για να ενημερωθείτε για τους στόχους, την μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, πατήστε εδώ.


Διερεύνηση της “ελληνικότητας” στα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά ως μέσου για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής κατανόησης

Ερευνητικό πρόγραμμα με υπεύθυνη τη Μένη Κανατσούλη στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών» του ΕΛΚΕ, ΑΠΘ.

Πολλά από τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπεριλήφθηκαν στο βιβλίο:

Μένη Κανατσούλη

Αμφίσημα της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ανάμεσα στην ελληνικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2002.

208 σελ.

ISBN 978-960-398-066-7