ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 


Αλεξίου, Βασίλης


“Όροι, ορίζοντες και ορίζουσες της αναγνωστικής πράξης. Μια κριτική “ανάγνωση” των θεωριών της πρόσληψης”

Περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων Φιλολογική, τχ. 71 (Απρ.- Ιουν. 2000), σ. 59-64.

(Τώρα στο βιβλίο του ιδίου: Λογοπραξίες. Θεωρητικές προβολές στη λογοτεχνία και στη γλώσσα, Αθήνα, 2008, σ. 119-135)

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

“Κι οι φιλόλογοι τι χρειάζονται σε τούτους τους μικρόψυχους καιρούς; Σκέψεις για το μάθημα της λογοτεχνίας στο σημερινό σχολείο”

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τχ. 52 (1999), σ. 92-100.

(Τώρα στο βιβλίο του ιδίου: Λογοπραξίες. Θεωρητικές προβολές στη λογοτεχνία και στη γλώσσα, Αθήνα 2008, σ. 69-97)

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]


Αποστολίδου Βενετία


“Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο”

Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β’θμια Εκπαίδευση». Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

“Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και στην Α΄ Λυκείου: οι θεωρητικές του προϋποθέσεις και η δημόσια συζήτηση γι’ αυτό”

Πρακτικά συνεδρίου Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και Εκπαίδευση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Φιλολογίας, Αθήνα, 2015, σ. 79-94.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]


Γαβριηλίδου, Σοφία


“Project P.IN.O.K.I.O: Καινοτόμες μαθητικές δραστηριότητες: το κλειδί για τη διαπολιτισμικότητα και την κοινωνική συμμετοχή”

Στο Ανδρουλάκης Γ., Μητακίδου, Σ. και Τσοκαλίδου, Ρ. (επιμ.), Mαθαίνοντας εκτός σχολείου, Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου: Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών, Θεσσαλονίκη ‘Πολύδρομο’-Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ., 2011, σ. 463-473.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

“Στον κόσμο του Ντίσνεϊ: πολιτισμικές εικόνες στις έντυπες διασκευές της εταιρείας Ντίσνεϊ”

Στο Κωτόπουλος, Τ., και Σουλιώτη, Δ. (επιμ.), Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, Φλώρινα, Βιβλιολογείον, 2012, σ. 55-75.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

Γαβριηλίδου, Ε. & Γαβριηλίδου, Σ.

“Διαβάζοντας βιβλία χωρίς λέξεις με μαθητές/τριες του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης”

Στο Γαβριηλίδου, Σ., Γκαϊνταρτζή, Α., Μάρκου, Ε.  και Τσοκαλίδου, Ρ. (επιμ.),  Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών, Θεσσαλονίκη, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ. Ομάδα ‘Πολύδρομο’, 2016 σ. 10-20.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]


Κανατσούλη, Μένη


“Εναλλακτικές μορφές οικογένειας στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία για μικρές ηλικίες παιδιών”

Keimena, τ.χ. 14 (Δεκέμβριος 2011)

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

“Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; Μυθοπλαστικές ιστορικές αφηγήσεις για παιδιά”

Keimena, τ.χ. 21 (Ιούλιος 2015)

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

“Σύγχρονη ελληνική εφηβική λογοτεχνία: οδεύοντας σε μια αβέβαιη ενηλικίωση (;)”

Στο Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature. Πρακτικά του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, 2015

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]


Καρακίτσιος, Ανδρέας


“Η μυθική μέθοδος και οι εφαρμογές της στη Δημιουργική Γραφή”

Πρακτικά, 1ου  Διεθνούς Συνεδρίου, Δημιουργικής Γραφής. 4-6 Οκτωβρίου 2013. Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα. Κολλέγιον Αθηνών, Κολλέγιον Ψυχικού

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

Καρακίτσιος, Α., Ζαμπανιώτη, Αικ & Καρπούζα Ε.

“Το παιδικό βιβλίο στην Εκπαίδευση: Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών”

Στο Τζεκάκη Μ., Κανατσούλη Μ., (επιμ). Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, σ. 228-245.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

“Η ιστορική μέθοδος και οι εφαρμογές της στη δημιουργική γραφή”

Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής,  επιμ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική, Φλώρινα,  Π.Μ.Σ. “Δημιουργική Γραφή”, 2016.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]


Μπίμπου – Νάκου, Ιωάννα


“Η οικογένεια και το σχολείο”

Εισαγωγή στο βιβλίο των Dowling, E. & Osborne, E., Η Οικογένεια και το σχολείο (2001, Αθήνα: Gutenberg)

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

“Η θέση των παιδιών στις πρακτικές των ψυχολογικών θεωριών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο”

Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη, 2002)

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]


Παπαδημητρίου, Έφη


“Εκπαιδευτικές εφαρμογές της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού για την κατανόηση πολυτροπικών κειμένων”

Νέα Παιδεία, τ. 138 (2011), σ. 47-62.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

Παπαδημητρίου, Ε., Ροβάτσου, Γ., Ρενζούλα, Ε. & Μαρμαρινός, Ι.

“Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην κατανόηση και παραγωγή κειμένων”

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), τ.χ 2 (2011).

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]

 

Παπαδημητρίου, E. & Μακρή, Δ.

“Πολυτροπική κοινωνική σημειωτική προσέγγιση στη δημιουργία νοημάτων-σημείων από μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Στο Ε. Δέλτσου & Μ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Changing worlds & Signs of the times: Selected writings from the 10th International Conference on Semiotics, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, 2016, σ. 346-358.

[ Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ ]