ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Αλεξίου, Βασίλης


“Όροι, ορίζοντες και ορίζουσες της αναγνωστικής πράξης. Μια κριτική “ανάγνωση” των θεωριών της πρόσληψης”

Περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων Φιλολογική, τχ. 71 (Απρ.- Ιουν. 2000), σ. 59-64.

(Τώρα στο βιβλίο του ιδίου: Λογοπραξίες. Θεωρητικές προβολές στη λογοτεχνία και στη γλώσσα, Αθήνα, 2008, σ. 119-135)

 Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


“Κι οι φιλόλογοι τι χρειάζονται σε τούτους τους μικρόψυχους καιρούς; Σκέψεις για το μάθημα της λογοτεχνίας στο σημερινό σχολείο”

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τχ. 52 (1999), σ. 92-100.

(Τώρα στο βιβλίο του ιδίου: Λογοπραξίες. Θεωρητικές προβολές στη λογοτεχνία και στη γλώσσα, Αθήνα 2008, σ. 69-97)

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Αποστολίδου Βενετία


“Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο”

Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β’θμια Εκπαίδευση». Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


“Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και στην Α΄ Λυκείου: οι θεωρητικές του προϋποθέσεις και η δημόσια συζήτηση γι’ αυτό”

Πρακτικά συνεδρίου Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και Εκπαίδευση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Φιλολογίας, Αθήνα, 2015, σ. 79-94.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Γαβριηλίδου, Σοφία


“Project P.IN.O.K.I.O: Καινοτόμες μαθητικές δραστηριότητες: το κλειδί για τη διαπολιτισμικότητα και την κοινωνική συμμετοχή”

Στο Ανδρουλάκης Γ., Μητακίδου, Σ. και Τσοκαλίδου, Ρ. (επιμ.), Mαθαίνοντας εκτός σχολείου, Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου: Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών, Θεσσαλονίκη ‘Πολύδρομο’-Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ., 2011, σ. 463-473.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


“Στον κόσμο του Ντίσνεϊ: πολιτισμικές εικόνες στις έντυπες διασκευές της εταιρείας Ντίσνεϊ”

Στο Κωτόπουλος, Τ., και Σουλιώτη, Δ. (επιμ.), Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, Φλώρινα, Βιβλιολογείον, 2012, σ. 55-75.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ

Γαβριηλίδου, Ε. & Γαβριηλίδου, Σ.


“Διαβάζοντας βιβλία χωρίς λέξεις με μαθητές/τριες του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης”

Στο Γαβριηλίδου, Σ., Γκαϊνταρτζή, Α., Μάρκου, Ε.  και Τσοκαλίδου, Ρ. (επιμ.),  Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών, Θεσσαλονίκη, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ. Ομάδα ‘Πολύδρομο’, 2016 σ. 10-20.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Κανατσούλη, Μένη


“Εναλλακτικές μορφές οικογένειας στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία για μικρές ηλικίες παιδιών”

Keimena, τ.χ. 14 (Δεκέμβριος 2011)

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


“Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; Μυθοπλαστικές ιστορικές αφηγήσεις για παιδιά”

Keimena, τ.χ. 21 (Ιούλιος 2015)

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


“Σύγχρονη ελληνική εφηβική λογοτεχνία: οδεύοντας σε μια αβέβαιη ενηλικίωση (;)”

Στο Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature. Πρακτικά του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, 2015

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Καρακίτσιος, Ανδρέας


“Η μυθική μέθοδος και οι εφαρμογές της στη Δημιουργική Γραφή”

Πρακτικά, 1ου  Διεθνούς Συνεδρίου, Δημιουργικής Γραφής. 4-6 Οκτωβρίου 2013. Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα. Κολλέγιον Αθηνών, Κολλέγιον Ψυχικού

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ

Καρακίτσιος, Α., Ζαμπανιώτη, Αικ & Καρπούζα Ε.


“Το παιδικό βιβλίο στην Εκπαίδευση: Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών”

Στο Τζεκάκη Μ., Κανατσούλη Μ., (επιμ). Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, σ. 228-245.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


“Η ιστορική μέθοδος και οι εφαρμογές της στη δημιουργική γραφή”

Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής,  επιμ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική, Φλώρινα,  Π.Μ.Σ. “Δημιουργική Γραφή”, 2016.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Μπίμπου – Νάκου, Ιωάννα


“Η οικογένεια και το σχολείο”

Εισαγωγή στο βιβλίο των Dowling, E. & Osborne, E., Η Οικογένεια και το σχολείο (2001, Αθήνα: Gutenberg)

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


“Η θέση των παιδιών στις πρακτικές των ψυχολογικών θεωριών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο”

Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη, 2002)

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Παπαδημητρίου, Έφη


“Εκπαιδευτικές εφαρμογές της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού για την κατανόηση πολυτροπικών κειμένων”

Νέα Παιδεία, τ. 138 (2011), σ. 47-62.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Παπαδημητρίου, Ε., Ροβάτσου, Γ., Ρενζούλα, Ε. & Μαρμαρινός, Ι.

“Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην κατανόηση και παραγωγή κειμένων”

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), τ.χ 2 (2011).

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ


Παπαδημητρίου, E. & Μακρή, Δ.

“Πολυτροπική κοινωνική σημειωτική προσέγγιση στη δημιουργία νοημάτων-σημείων από μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Στο Ε. Δέλτσου & Μ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Changing worlds & Signs of the times: Selected writings from the 10th International Conference on Semiotics, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, 2016, σ. 346-358.

Για να προβάλετε την δημοσίευση, πατήστε εδώ