ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πρώτο και μέγιστο μέλημα του ΕΜΑΓΕΚ είναι η διεξαγωγή έρευνας στο διεπιστημονικό πεδίο της Ανάγνωσης και της Γραφής και η διάδοση των αποτελεσμάτων της.

Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία εμπλέκονται τα μέλη του ΕΜΑΓΕΚ και να αποκτήσετε πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών του εργαστηρίου – όπως αυτά παρουσιάζονται στις δημοσιεύσεις των μελών του – και στις προεκτάσεις που αυτά ενδέχεται να έχουν στην εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα.

Ακόμα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διδακτορικές διατριβές που έχουν εποπτεύσει τα μέλη του Εργαστηρίου.