ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


Διευθύντρια


Βενετία Αποστολίδου

Καθηγήτρια  (Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λογοτεχνική Εκπαίδευση)

http://www.eled.auth.gr/personnel/apostolidou.html

 


Αναπληρώτρια Διευθύντρια


Τριανταφυλλιά Κωστούλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολικός γραμματισμός)

http://www.eled.auth.gr/personnel/kostouli.html

 


Μέλη


Αθανάσιος Αϊδίνης

Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρώτη ανάγνωση και γραφή)

http://www.eled.auth.gr/personnel/aidinis.html

 

Βασίλης Αλεξίου

Επίκουρος Καθηγητής (Θεωρία της Λογοτεχνίας)

http://www.eled.auth.gr/personnel/alexiou.html

 

Φωτεινή Παπαδημητρίου

Επίκουρη Καθηγήτρια (Γλωσσικός και οπτικός γραμματισμός στην εκπαίδευση)

http://www.eled.auth.gr/personnel/papadimitriou.html

 

Ευαγγελία Φίστα

Επίκουρη Καθηγήτρια (Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία)

http://www.eled.auth.gr/personnel/fista.html

 


Συνεργαζόμενα μέλη από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ


Φωτεινή Κουγιουμτζάκη

Λέκτορας (Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)

http://www.eled.auth.gr/personnel/fkouyoum.html

 

Ιωάννα Μπίμπου

Καθηγήτρια (Κλινική Ψυχολογία. Εφαρμογές στο χώρο του σχολείου)

http://www.eled.auth.gr/personnel/bibou.html

 

Χριστοδούλα Μητακίδου

Καθηγήτρια (Διδακτική της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαπολιτισμική εκπαίδευση)

http://www.eled.auth.gr/personnel/mitakidou.html

 

Ευαγγελία Μπουγατζέλη

Μέλος ΕΔΙΠ (Πληροφοριακός γραμματισμός με έμφαση στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης)

http://www.eled.auth.gr/personnel/mpougatzelh.html

 


Συνεργαζόμενα μέλη από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ


Σοφία Γαβριηλίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Συγκριτική Παιδική λογοτεχνία)

http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/userprofile/79

 

Μελπομένη Κανατσούλη

Καθηγήτρια (Παιδική λογοτεχνία)

http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/userprofile/37

 

Ανδρέας Καρακίτσιος

Καθηγητής (Παιδική λογοτεχνία)

http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/userprofile/38