ΙΣΤΟΡΙΚΟ


ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Στην ψηφιακή εποχή, η παρουσία στο Διαδίκτυο θεωρείται επιβεβλημένη. Στις 10 Ιουλίου 2017 “ανέβηκε” η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου στο Διαδίκτυο, με σκοπό όχι μόνο την προβολή και διάδοση του ερευνητικού έργου του, αλλά και την προώθηση του διαλόγου με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

 


ΙΔΡΥΣΗ


Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 ιδρύεται το Εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία” (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του με την απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3116/τ. Β’/29-09-2016.

Για να δείτε το ΦΕΚ, πατήστε εδώ.