ΗΜΕΡΙΔΕΣ


Ημερίδα – Συνάντηση των Λεσχών Ανάγνωσης της Θεσσαλονίκης

[  Παρασκευή 4 Μαϊου 2018  |  Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη  |  16.00 – 21.00  ]

Το ΕΜΑΓΕΚ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης οργανώνουν συνάντηση των λεσχών ανάγνωσης που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα εντάσσεται στο πρόγραμμα της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή εμπειριών από τη λειτουργία των λεσχών, η διάδοση καλών πρακτικών και γενικότερα ο προβληματισμός γύρω από τους κοινωνικούς αυτούς χώρους ανάγνωσης.

Συμμετέχουν 24 λέσχες ανάγνωσης της Θεσσαλονίκης. Θα συζητηθούν θέματα όπως η επιλογή των βιβλίων, η οργάνωση των συζητήσεων, η σχέση με τους φορείς στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν, η επίδραση στην προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών, οι πολιτισμικές και κοινωνικές δράσεις στις οποίες επιδίδονται. Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 16.00 με χαιρετισμούς από τον Φώτη Αποστολόπουλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη Βενετία Αποστολίδου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου για τη Μελέτης της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία του ΠΤΔΕ, Α.Π.Θ. 

Θα διεξαχθούν τρία διαδοχικά στρογγυλά τραπέζια:

(α) 16.15 – 18.00 με τους συντονιστές 12 λεσχών ανάγνωσης των Δημοτικών βιβλιοθηκών και συντονίστρια τη βιβλιοθηκονόμο Χριστίνα Τράπτσιου.

(β) 18.30 – 19.45 με τους συντονιστές 7 λεσχών ανάγνωσης που λειτουργούν στο πλαίσιο συλλόγων και βιβλιοπωλείων και συντονίστρια τη διδάκτορα Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης Ειρήνη Γαμβρού.

(γ)  19.45 – 20.45 με τους συντονιστές 5 λεσχών ανάγνωσης που λειτουργούν στο πλαίσιο θεσμών και συλλόγων και συντονίστρια την καθηγήτρια ΑΠΘ Βενετία Αποστολίδου.