ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει συνταχθεί από τα μέλη του Εργαστηρίου αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και απορρέει από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το ερευνητικό έργο των μελών του και τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν μέσα από αυτό.


Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσα από κινηματογραφικές ταινίες στο μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Καταγραφή υλικού και ψηφιακά σενάρια

Σωτηρία Καλασαρίδου

Δρ. Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική Υπότροφος ΙΚΥ

Εισαγωγή

Εκπαιδευτικό υλικό

 «Δεσμοί οικογένειας και δεσμοί φιλίας στη σκιά του Ολοκαυτώματος»

Εκπαιδευτικό σενάριο για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

 «Έφηβοι και νέοι με φόντο τη Shoah: Ο “κόσμος” των γκέτο και των στρατοπέδων συγκέντρωσης»

Εκπαιδευτικό σενάριο για την Γ΄ Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου

 «Θύματα και Θύτες: Ναζισμός Ολοκαύτωμα και διαχείριση του Τραύματος»

Εκπαιδευτικό σενάριο για την Β΄ και Γ’ Λυκείου