ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει συνταχθεί από τα μέλη του Εργαστηρίου αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και απορρέει από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το ερευνητικό έργο των μελών του και τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν μέσα από αυτό.