ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία» (19 – 22 Οκτωβρίου 2017)

Συνέδριο Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνίαΣτο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνεται στις 19 – 22 Οκτωβρίου 2017 Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία». Το Συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία τεσσάρων Τμημάτων του ΑΠΘ:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Το Συνέδριο θα εξετάσει πτυχές της λογοτεχνικής εκπαίδευσης, της διδασκαλίας δηλαδή της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες της τις παραμέτρους (δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές μέθοδοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων) αλλά και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται – στη δημόσια σφαίρα και σε μη εκπαιδευτικούς θεσμούς – παραστάσεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανόνων, καθώς και τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο.

Για να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, πατήστε εδώ.