ΔΡΑΣΕΙΣ

Πιστό στην εξωστρεφή του φύση, το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία επιδιώκει τον διάλογο με την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγει.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και υλικό από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που το εργαστήριο έχει διοργανώσει, καθώς και σχετικό εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό που έχει συνταχθεί από τα μέλη του Εργαστηρίου. Ακόμα, μπορείτε να βρείτε προτεινόμενα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, καθώς και εγχειρίδια που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ανάγνωση και την γραφή.

Σκοπός όλων αυτών των δράσεων η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.