Προκήρυξη 1ου Θερινού Σχολείου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία του ΠΤΔΕ στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, διοργανώνει το Θερινό Σχολείο: «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία».

Ο σκοπός του θερινού σχολείου είναι η συστηματική εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα κειμενικά και λογοτεχνικά είδη καθορίζουν την ανάγνωση και τη γραφή. Οι εργασίες του θερινού σχολείου, μετά από την αναγκαία θεωρητική επεξεργασία των εννοιών, θα επικεντρωθούν σε κάποια κειμενικά ή λογοτεχνικά είδη τα οποία κρίνονται ως πολύ σημαντικά είτε γιατί χρησιμοποιούνται στο σχολείο ευρέως χωρίς όμως να υπάρχει η ανάλογη συνειδητοποίηση των χαρακτηριστικών και των συμβάσεών τους (π.χ. περίληψη, πληροφοριακό κείμενο) είτε γιατί απουσιάζουν από το σχολείο (π.χ. μυθιστόρημα, βιβλίο με εικόνες για παιδιά) είτε γιατί έχουν μεγάλη διάδοση σήμερα στην κοινωνία (π.χ. ψηφιακό πολυτροπικό κείμενο). Τα κειμενικά/ λογοτεχνικά είδη που θα επιλεγούν ως παραδείγματα θα αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας ως προς την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, τις συμβάσεις τους αλλά και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση ενώ στα εργαστήρια που θα γίνουν για κάθε ένα από τα επιλεγμένα αυτά είδη οι εκπαιδευόμενοι θα ασκηθούν στην ανάλυση και τη συγγραφή τους αλλά και τη δημιουργία διδακτικών σεναρίων με βάση αυτά.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών και συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης με 3 μονάδες ECTS. Οι εργασίες θα διαρκούν οκτώ ώρες καθημερινά (10.00-18.00) Δευτέρα (1/7) έως Παρασκευή (5/7) με μεσημεριανό διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα. Κάθε μέρα θα είναι αφιερωμένη σε ένα ή δύο κειμενικά/λογοτεχνικά είδη και θα περιλαμβάνει διδασκαλία και εργαστήριο.

Για να προβάλετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.