Επιμορφωτικό σεμινάριο «Σχολική Λέσχη Ανάγνωσης: Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας»

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος» σε συνεργασία με το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.) και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, και με την υποστήριξη του 1ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα: «Σχολική Λέσχη Ανάγνωσης: Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας».

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ενημέρωση – εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών μέσα από εισηγήσεις και βιωματικές δράσεις σχετικά με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μιας σχολικής λέσχης ανάγνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ